top of page

Polityka prywatności sklepu Fonnex
 

Zapewniamy naszym klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Polityka prywatności

Na podstawie przepisów Ustawy z 1 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych określa się niniejszą Politykę Prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.

1. Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem danych osobowych gromadzonych w sklepie internetowym Fonnex.pl w rozumieniu przepisów ustawy jest firma Fonnex Agnieszka Mori z siedzibą przy ul.Kasztanowa 35 05-830 Nadarzyn, NIP 5342140764 REGON 147087010.
(Zwana dalej Administratorem)

Kontakt z Administratorem jest możliwy:
pod adresem info@fonnex.pl lub pod numerem tel 666381190.

Administrator:

 • Prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach ściśle określonych obowiązków służbowych.

 • Kontroluje prawidłowość przekazania danych.

 • Kontroluje przepływ danych osobowych przekazywanych na podstawie umów powierzenia

  przetwarzania danych osobowych (UpPDO).

 • Podejmuje działania w przypadku podejrzenia naruszenia integralności lub zabezpieczeń

  zbiorów danych osobowych.

2. Dane osobowe i prywatność
Jeśli zamierzacie Państwo dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym zostaniecie

poproszeni o podanie nam swoich danych osobowych.

Wasze dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”). Przetwarzane dane:
Dane udostępniane dobrowolnie przez klientów na potrzeby realizacji zakupu:

 • Imię i nazwisko

 • Adres e-mail

 • Adresy korespondencyjny i wysyłkowy

 • Numer telefonu
  Dane statystyczne i automatycznie zbierane przez system

  Cel przetwarzania:

  W zależności od tego, na co się zdecydujecie, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie

 • Realizacja Twoich zamówień Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej

  zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,

  dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art.

  6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i

  statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f

  RODO)

  Podanie danych:

 • Dobrowolne

 • Skutek niepodania danych:
  W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu

 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

3. Okres przetwarzania
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu

podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony

 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy

  dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego
  - w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

  Bezpieczeństwo danych

  Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.
  Twoje uprawnienia
  Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,

 • ich sprostowania,

 • usunięcia,

 • ograniczenia przetwarzania,

 • żądania przeniesienia danych do innego administratora, A także:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie

  danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych

  interesach realizowanych przez administratora),

 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w

  jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  Skontaktuj się z nami pod adresem info@fonnex.pl lub pod numerem tel.666381190, jeśli

  chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Ciasteczka

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

 • umożliwiają Ci m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu

 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia
  Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies

 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

  W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji

 • statystycznym

 • marketingowym

 • udostępniania funkcji Sklepu

  Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Firefox

 • Chrome

 • Safari

 • Internet Explorer / Microsoft Edge
  Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

  Usługi zewnętrzne / Odbiorcy danych

  Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane na podstawie umów o przekazywaniu danych.

 • Przykładowe firmy zewnętrzne, którym możemy przekazywać Twoje dane:

 • Dostawca usług hostingowych oraz baz danych gdzie przetrzymywane są dane.

 • Dostawca usług teleinformatycznych wykorzystywanych do utrzymania łącza internetowego.

 • Przewoźnicy, firmy kurierskie oraz pocztowe doręczające zamówienia.

 • Podmioty przetwarzające płatności elektroniczne i dokonane przy pomocy kart płatniczych oraz

  kredytowych.

 • Biuro rachunkowe.

  Kontakt z Administratorem

  Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
  A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? Skontaktuj się z nami pod adresem info@fonnex.pl lub pod numerem 666381190

bottom of page