top of page
874_ext_01_0.jpg

B1

typ dokanałowy, przetwornik armaturowy i dynamiczny

 

   Projekt dźwiękowy słuchawek B1 opiera się na zależnościach jakie zachodzą pomiędzy przestrzenią muzyczną, dynamiką zakresu częstotliwości a właściwościami strukturalnymi słuchawek. 

 Słuchawki B1 prezentują wysoką rozdzielczość wokali i poszczególnych instrumentów, przenoszą nas w sam środek żywej i niezmiernie realistycznej sceny muzycznej.

 

Projekt słuchawek z serii B uwzględnia zależności jakie zachodzą pomiędzy właściwościami fizycznymi słuchawek a przestrzenią muzyczną i dynamiką pola częstotliwości.

Dzięki badaniom nad wyżej wymienionymi cechami, zrozumiano, iż doświadczymy głębszej i większej przyjemności ze słuchania, poprzez zastosowanie celowych krzywizn przestrzennych w konstrukcji słuchawek oraz poprzez odpowiednie zaprojektowanie przetworników.

Słuchawki B1 to model eksponujący bliskość i realność dźwięków. 

Inżynierom zaangażowanym w cały proces twórczy zależało aby odtworzyć brzmienia wprost ze studia nagrań, opierając się przy tym na powstawaniu muzyki do animacji, która jest nagrywana z dużym podkreśleniem bliskości.

   CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Projekt dźwiękowy słuchawek B1 opiera się na głębokich zależnościach jakie zachodzą pomiędzy przestrzenią muzyczną, dynamiką zakresu częstotliwości a właściwościami strukturalnymi samych słuchawek.

Model B1 charakteryzuje się bliskością i dużą realnością dźwięków. W muzyce reprezentowanej przez muzykę do filmów animowanych nagrywanie eksponuje bliskość dźwięków. Słuchawki B1 zostały zaprojektowane aby osiągnąć odtworzenie dokładnie takiego brzmienia, jakie zostało zaplanowane przez twórców, szczególnie w przypadku takich nagrań.

Dostrajanie słuchawek odbyło się po zbadaniu zależności pomiędzy budową słuchawek a przestrzenią i zakresem dźwiękowym.  Zawężono powstawanie dźwięku podczas nagrywania do 2 aspektów. 

Pierwszy z nich powiązany jest z postrzeganiem przestrzeni muzycznej. Przykładowo podczas nagrywania  muzyki jazzowej lub klasycznej, duży nacisk kładzie się na przestrzeń, akustykę i szerokość pasma. W przypadku nagrań rockowych, muzyki pop lub wspomnianej już przedtem muzyki do animacji, przestrzeń nie jest brana pod uwagę. Tutaj na pierwszym planie znajdzie się wokal lub instrumenty, a ich wysoka rozdzielczość będzie nas interesować najbardziej. 

Drugi z nich to dynamika pola słyszalności czyli zmiany dźwiękowe zachodzące w czasie. Większa rozpiętość dźwiękowa daje nam możliwość wykorzystania zmian natężenia dźwięku do uzyskania bardziej dynamicznej ekspresji muzyki. Są jednak gatunki muzyki, które wymagają wąskiego zakresu częstotliwości podczas nagrywania, tak aby wydobyć na pierwszy plan instrumenty i wokale.

Różnica pomiędzy tymi dwoma aspektami odnosi się nie do tego, który z nich jest nadrzędny lecz raczej do różnic w jaki sposób muzyka jest skomponowana i jakie są jej potrzeby.

 Jeśli chodzi o muzykę klasyczną, a szczególnie orkiestralną, ogromne znaczenie ma układ kierunkowy i przestrzenny instrumentów. Instrumenty strunowe znajdują się najbliżej widowni, a za nimi w odpowiedniej odległości instrumenty perkusyjne i dęte.  Jeśli nie zostanie zachowany ten porządek nastąpi dezintegracja.

 W związku z powyższym, nie jest ustalona jednorodna rozdzielczość dla wszystkich instrumentów, które mają znaleźć się na pierwszym planie. Nawet w przapadku muzyki klasycznej, np gdy mamy do czynienia z kwartetem smyczkowym zakres pola słyszalności się zawęża, wyrazistość instrumentów staje się ważniejsza. W przypadku muzyki rockowej, nie ma tak dużego znaczenia przestrzeń jak istotna jest duża rozdzielczość.

 

Biorąc pod uwagę powyższe zagadnienia, stwierdzono iż ogromne znaczenie szczególnie w przypadku odsłuchów na słuchawkach maja odpowiednio zaprojektowane krzywizny w budowie słuchawek oraz odpowiednio zaprojektowane przetworniki.

 

 

Poniższy schemat przedstawia zależności pomiędzy przestrzenią a rozdzielczością w lini poziomej X oraz dynamikę rozpiętości dźwiękowej w linii pionowej Y.

Przykładowo podane są słuchawki E3000, które znajdują się pośrodku wykresu, natomiast seria B będzie znajdować się po stronie lewej. Podsumowując seria B ukazana jest jako model mniej uniwersalny, do słuchania specyficznych rodzajów muzyki, który może oczarować i zafascynować nas całkowicie.

 

Range.jpg

     szeroki zakres częstotliwości

(zmiany natężenia dźwięku w czasie)

       wąski zakres częstotliwości

(zmiany natężenia dźwięku w czasie)

przestrzeń

rozdzielczość

Zależność pomiędzy przestrzenią muzyczną i dynamiką zakresu częstotliwości a właściwościami fizycznymi słuchawek

Słuchawki zostały zaprojektowane tak aby można było je reperować z łatwością

Słuchawki są złożone z 2 części, tak aby z łatwością można było je rozkładać na poszczególne elementy. Proces naprawczy takich słuchawek przebiegał będzie w sposób prosty, dzięki czemu możemy się nimi bardzo długo cieszyć.

874_ext_08_1.jpg

Kształt dopasowany do ucha użytkowanika

Poczucie dopasowania w słuchawkach dokanałowych jest zdeterminowane przez obecność lub brak nacisku.

Do tej pory powstało wiele ulepszonych pod tym względem produktów, dostosowanych do krzywizn ucha, jednak powodują one zbyt duży ucisk i z czasem stają się męczące. 

Od nowa przeanalizowaliśmy dogłębnie zagadnienie dopasowania, ze względu na poczucie nacisku i zwróciliśmy uwagę jak istotne są punkty, w których obudowa styka się z uchem. Ustaliliśmy trzy komfortowe miejsca, dwa  obejmujące, jedno podtrzymujące słuchawki tak aby nie wypadały. Podobnie jak w statywie, który na trzech nogach jest w stanie równomiernie podtrzymać prawie każdą obudowę. 

 

Na rysunku poniżej, na zielono zaznaczony jest 1 punkt, na niebiesko przy części ucha zwane skrawkiem 2 punkt, a 3 stanowią punkty podparcia zaznaczone na różowo. Skrawek zabezpiecza obudowę w bardzo delikatny sposób, tak, że nie czujemy nawet momentu aplikacji słuchawek do ucha, natomiast małżowina uszna wspiera obudowę tak aby nie wypadła.

W ten sposób poprzez poprzedzone badaniami wyraźne zdefiniowanie punktów styku z uchem, gwarantujemy duży komfort dla każdego odbiorcy z wyeliminowaniem zbędnego nacisku.

 

 

ear.jpg

skrawek

kanał uszny

muszla małżowiny

Obudowa ze stali nierdzewnej wykonana metodą MIM (Metal Injection Moulding)

Obudowa słuchawek wykonana jest metodą MIM, która polega na wtłaczaniu delikatnych proszków metalowych (po uprzednim ich wymieszaniu z lepiszczem) pod ciśnieniem do form  i spiekaniu ich w wysokich temperaturach. Zastosowanie tej metody gwrarantuje ogromną dowolność formowania i nadawania skomplikowanych kształtów pomimo użycia metalu jako surowca.

874_ext_08_3.jpg

Dwa przetworniki: dynamiczny i armatura.

Do odtwarzania dźwięków wysokich zastosowano przetwornik armaturowy, do niskich dynamiczny. Przetworniki nie są połączone obwodem.

Złącze MMCX zostało wyprodukowane wewnątrz firmy.

Najwyższej jakości przewód posrebrzany zapewnia przekaz szerokiej sceny muzycznej.

Takie odpinane przewody pierwotnie zostały zaprojektowane i są aktualnie produkowane przez firmę Junkosha znanej z produkcji przewodów o ogromnej prędkości przekazu, używanych m.in. w superkomputerze KEY. Junkosha posiadająca ogromne doświadczenie w produkcji powłok izolacyjnych pod nazwą Junflon użyła tutaj  teflonu PFA- materiału o najniższej przenikalności prądu. W powłoce zewnętrznej użyto materiału PVC aby zwiększyć elastyczność. W efekcie przewód jest wyjątkowo giętki i łatwy w użyciu, nie dopuszcza do wystąpienia efektu mikrofonowego. Aby powiększyć wytrzymałość i zapobiec przerwaniu przewodu szczególnie przy złączu MMCX zwiększono ilość testów z 5 tysięcy zgięć aż dziesięciokrotnie- podczas końcowych testów w firmowym laboratorium przewody były zginane i prostowane 50 tysięcy razy!

874_ext_08_5.jpg
874_ext_09_5.jpg

Oryginalne gumki z wewnętrzną osią innego koloru

Do produkcji gumek użyto silikonu o zróżnicowanej twardości. Silikon ma inną strukturę w miejscu, gdzie styka się z kanałem usznym i inną tam, gdzie styka się bezpośrednio z uchem.

Miejsce, które dotyka kanału usznego jest zbudowane z silikonu twardego. Przy produkcji zastosowano technikę żłobkowania dzięki czemu materiał jest twardy i równocześnie giętki. 

Natomiast miejsce, które styka się bezpośrednio z uchem wyprodukowano z silikonu miękkiego.

Dzięki tym podziałom strukturalnym słuchawki komfortowo leżą w uszach oraz spełniają funkcję izolacji dźwiękowej.

Dodatkowo zastosowano dwa kolory osi wewnętrznej gumek dla łatwego rozróżnienie lewej od prawej oraz dla rozróżnienia rozmiarów gumek.

874_ext_08_6.jpg

Dodatkowa nakładka niwelująca efekt mikrofonowy

Podobnie jak w serii F i E zaprezentowano nowatorskie podejście do konstrukcji nakładek (prowadnic). Niewielkich rozmiarów nakładki pasują do każdego ucha. Są skonstuowane bez użycia metalu czy żywicy. Delikatne i cieniutkie nie stwarzają dyskomfortu podczas noszenia. 

Efekt mikrofonowy, który powstaje podczas pocierania przewodu o ubrania jest wyraźnie zredukowany.

874_ext_08_7.jpg

Etui silikonowe

Etui pozwala na łatwe przechowywanie słuchawek po ich zwinięciu.

874_ext_09_8.jpg

Wygrzewanie słuchawek

Wygrzewanie słuchawek to zmiany zauważalne w brzmieniu słuchawek po pewnym czasie od rozpoczęcia użytkowania. Wewnątrz obudowy znajduje się przetwornik, który możemy określić mianem małego głośniczka. Jest wykonany z bardzo cienkiej membrany przyklejonej do cewki klejem. Gdy sygnał dźwiękowy przepływa przez membranę i cewka poruszą się w mikroprzestrzeni, wówczas następuje generowanie dźwięku. Wtedy najprawdopodobniej miejsce gdzie użyto kleju zmienia się pod wpływem ruchu i ma wpływ na jakości brzmienia. Po jakimś czasie membrana zaczyna lepiej pracować, osiąga brzmienie zaplanowane podczas projektu tworzenia.

Aby dostrzec różnice dźwiękowe potrzeba dość dużo czasu. Po około 150-200 godz zwykłego użytkowania brzmienie stanie się bardziej klarowne. Sugerowane jest wygrzewanie spokojne podczas normalnego słuchania niż głośne lub zbyt głośne.

Sposób zakładania

Tak jak pokazano na garfie dotyczącym wahadłowego ruchu gumek, słuchawki możemy umieścić swobodnie w uszach pod takim kątem jaki wydaje nam się komfortowy. Po sprawdzeniu, która słuchawka jest lewa a która prawa chwytamy je i lekko wkręcamy je do uszu. W zależności od pozycji różnica dźwięku będzie zauważalna. Słuchawki należy układać w uszach już po włączeniu muzyki, próbując odnaleźć najlepszy kąt ułożenia kiedy brzmienie nam najbardziej odpowiada. Jeśli już raz znajdziemy najlepszą pozycję, za każdym następnym razem już łatwiej będziemy mogli ją odnaleźć.

Lewe i prawe ucho nieznacznie się od siebie różnią więc pozycja w obu uszach może być różna.

874_ext_34_0.jpg

OPIS

Nr seryjny            FI-B1BDSSD

Obudowa             stal nierdzewna

                              różane złoto

Złącze                    MMCX

Czułość                  94dB

Impedancja          13  Ω

Waga                     36g

Dł przewodu        1,2m

Sposób zakładania

Produkt jest modelem który możemy nosić prowadząc przewód za uchem. Prowadząc przewód w ten sposób minimalizujemy powstawanie efektu mikrofonowego i zyskujemy dodatkowy komfort.

KROK 1   Sprawdź oznakowanie słuchawek wewnątrz obudowy- lewa i prawa

KROK 2   Poprowadź przewód w stroną przednią zza ucha i włóż słuchawki do uszu

KROK 3   Jeśli trudnym wydaje się włożenie słuchawek do ucha, spróbuj porustnimi kręcąc i jednocześnie  naciągając dolny płatek ucha   

*  W przypadku gdy przewód nie układa się za uchem użyj nakładki
* Jeśli czujesz zbyt duży luz sprubój wymienić gumki. W niektórych przypadkach rozmiar gumki w uchu lewym i prawym może się różnić.

874_ext_50_0.jpg

Zobacz ofertę

bottom of page