top of page
969_ext_01_0.jpg

EVA2020 x final 3D earphones

   Projekt dźwiękowy słuchawek B1 opiera się na zależnościach jakie zachodzą pomiędzy przestrzenią muzyczną, dynamiką zakresu częstotliwości a właściwościami strukturalnymi słuchawek. 

 Słuchawki B1 prezentują wysoką rozdzielczość wokali i poszczególnych instrumentów, przenoszą nas w sam środek żywej i niezmiernie realistycznej sceny muzycznej.

 

Projekt słuchawek z serii B uwzględnia zależności jakie zachodzą pomiędzy właściwościami fizycznymi słuchawek a przestrzenią muzyczną i dynamiką pola częstotliwości.

Dzięki badaniom nad wyżej wymienionymi cechami, zrozumiano, iż doświadczymy głębszej i większej przyjemności ze słuchania, poprzez zastosowanie celowych krzywizn przestrzennych w konstrukcji słuchawek oraz poprzez odpowiednie zaprojektowanie przetworników.

Słuchawki B1 to model eksponujący bliskość i realność dźwięków. 

Inżynierom zaangażowanym w cały proces twórczy zależało aby odtworzyć brzmienia wprost ze studia nagrań, opierając się przy tym na powstawaniu muzyki do animacji, która jest nagrywana z dużym podkreśleniem bliskości.

   CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Projekt dźwiękowy słuchawek B1 opiera się na głębokich zależnościach jakie zachodzą pomiędzy przestrzenią muzyczną, dynamiką zakresu częstotliwości a właściwościami strukturalnymi samych słuchawek.

Model B1 charakteryzuje się bliskością i dużą realnością dźwięków. W muzyce reprezentowanej przez muzykę do filmów animowanych nagrywanie eksponuje bliskość dźwięków. Słuchawki B1 zostały zaprojektowane aby osiągnąć odtworzenie dokładnie takiego brzmienia, jakie zostało zaplanowane przez twórców, szczególnie w przypadku takich nagrań.

Dostrajanie słuchawek odbyło się po zbadaniu zależności pomiędzy budową słuchawek a przestrzenią i zakresem dźwiękowym.  Zawężono powstawanie dźwięku podczas nagrywania do 2 aspektów. 

Pierwszy z nich powiązany jest z postrzeganiem przestrzeni muzycznej. Przykładowo podczas nagrywania  muzyki jazzowej lub klasycznej, duży nacisk kładzie się na przestrzeń, akustykę i szerokość pasma. W przypadku nagrań rockowych, muzyki pop lub wspomnianej już przedtem muzyki do animacji, przestrzeń nie jest brana pod uwagę. Tutaj na pierwszym planie znajdzie się wokal lub instrumenty, a ich wysoka rozdzielczość będzie nas interesować najbardziej. 

Drugi z nich to dynamika pola słyszalności czyli zmiany dźwiękowe zachodzące w czasie. Większa rozpiętość dźwiękowa daje nam możliwość wykorzystania zmian natężenia dźwięku do uzyskania bardziej dynamicznej ekspresji muzyki. Są jednak gatunki muzyki, które wymagają wąskiego zakresu częstotliwości podczas nagrywania, tak aby wydobyć na pierwszy plan instrumenty i wokale.

Różnica pomiędzy tymi dwoma aspektami odnosi się nie do tego, który z nich jest nadrzędny lecz raczej do różnic w jaki sposób muzyka jest skomponowana i jakie są jej potrzeby.

 Jeśli chodzi o muzykę klasyczną, a szczególnie orkiestralną, ogromne znaczenie ma układ kierunkowy i przestrzenny instrumentów. Instrumenty strunowe znajdują się najbliżej widowni, a za nimi w odpowiedniej odległości instrumenty perkusyjne i dęte.  Jeśli nie zostanie zachowany ten porządek nastąpi dezintegracja.

 W związku z powyższym, nie jest ustalona jednorodna rozdzielczość dla wszystkich instrumentów, które mają znaleźć się na pierwszym planie. Nawet w przapadku muzyki klasycznej, np gdy mamy do czynienia z kwartetem smyczkowym zakres pola słyszalności się zawęża, wyrazistość instrumentów staje się ważniejsza. W przypadku muzyki rockowej, nie ma tak dużego znaczenia przestrzeń jak istotna jest duża rozdzielczość.

 

Biorąc pod uwagę powyższe zagadnienia, stwierdzono iż ogromne znaczenie szczególnie w przypadku odsłuchów na słuchawkach maja odpowiednio zaprojektowane krzywizny w budowie słuchawek oraz odpowiednio zaprojektowane przetworniki.

 

 

Poniższy schemat przedstawia zależności pomiędzy przestrzenią a rozdzielczością w lini poziomej X oraz dynamikę rozpiętości dźwiękowej w linii pionowej Y.

Przykładowo podane są słuchawki E3000, które znajdują się pośrodku wykresu, natomiast seria B będzie znajdować się po stronie lewej. Podsumowując seria B ukazana jest jako model mniej uniwersalny, do słuchania specyficznych rodzajów muzyki, który może oczarować i zafascynować nas całkowicie.

 

969_ext_08_0.jpg
969_ext_09_0.jpg
969_ext_08_1.jpg
969_ext_08_2.jpg
294260027f0a08ec6b9920283e8ad3cf1.jpg

Dwa przetworniki: dynamiczny i armatura.

Do odtwarzania dźwięków wysokich zastosowano przetwornik armaturowy, do niskich dynamiczny. Przetworniki nie są połączone obwodem.

Złącze MMCX zostało wyprodukowane wewnątrz firmy.

Najwyższej jakości przewód posrebrzany zapewnia przekaz szerokiej sceny muzycznej.

Takie odpinane przewody pierwotnie zostały zaprojektowane i są aktualnie produkowane przez firmę Junkosha znanej z produkcji przewodów o ogromnej prędkości przekazu, używanych m.in. w superkomputerze KEY. Junkosha posiadająca ogromne doświadczenie w produkcji powłok izolacyjnych pod nazwą Junflon użyła tutaj  teflonu PFA- materiału o najniższej przenikalności prądu. W powłoce zewnętrznej użyto materiału PVC aby zwiększyć elastyczność. W efekcie przewód jest wyjątkowo giętki i łatwy w użyciu, nie dopuszcza do wystąpienia efektu mikrofonowego. Aby powiększyć wytrzymałość i zapobiec przerwaniu przewodu szczególnie przy złączu MMCX zwiększono ilość testów z 5 tysięcy zgięć aż dziesięciokrotnie- podczas końcowych testów w firmowym laboratorium przewody były zginane i prostowane 50 tysięcy razy!

969_ext_09_3.jpg
969_ext_08_4.jpg
969_ext_08_5.jpg

Dodatkowa nakładka niwelująca efekt mikrofonowy

Podobnie jak w serii F i E zaprezentowano nowatorskie podejście do konstrukcji nakładek (prowadnic). Niewielkich rozmiarów nakładki pasują do każdego ucha. Są skonstuowane bez użycia metalu czy żywicy. Delikatne i cieniutkie nie stwarzają dyskomfortu podczas noszenia. 

Efekt mikrofonowy, który powstaje podczas pocierania przewodu o ubrania jest wyraźnie zredukowany.

969_ext_09_5.jpg
970_ext_09_5.jpg
969_ext_34_0.jpg

OPIS

Nr seryjny             FI-EVA2020

Obudowa               ABS

Czułość                  98dB

Impedancja          16  Ω

Waga                     12g

Dł przewodu        1,2m

Sposób zakładania

Produkt jest modelem który możemy nosić prowadząc przewód za uchem. Prowadząc przewód w ten sposób minimalizujemy powstawanie efektu mikrofonowego i zyskujemy dodatkowy komfort.

KROK 1   Sprawdź oznakowanie słuchawek wewnątrz obudowy- lewa i prawa

KROK 2   Poprowadź przewód w stroną przednią zza ucha i włóż słuchawki do uszu

KROK 3   Jeśli trudnym wydaje się włożenie słuchawek do ucha, spróbuj porustnimi kręcąc i jednocześnie  naciągając dolny płatek ucha   

*  W przypadku gdy przewód nie układa się za uchem użyj nakładki
* Jeśli czujesz zbyt duży luz sprubój wymienić gumki. W niektórych przypadkach rozmiar gumki w uchu lewym i prawym może się różnić.

969_ext_50_0.jpg

Zobacz ofertę

bottom of page